8. 4. 2015/Jihočeskou univerzitu navštíví držitel Nobelovy ceny sir Paul Nurse

Sir Paul Nurse, světově proslulý vědec, držitel Nobelovy ceny v oboru fyziologie nebo lékařství, navštíví Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích. Tento přední odborník na buněčný cyklus vystoupí na Jihočeské univerzitě s přednáškou věnovanou výzkumu, za který v roce 2001 Nobelovu cenu obdržel. Přednáška „Kontrola buněčného cyklu“ se koná v pátek 10. dubna 2015 od 13 hodin v budově Přírodovědecké fakulty v univerzitním kampusu na Branišovské ulici.

Paul Nurse je předním odborníkem v oboru buněčného cyklu. V centru jeho celoživotního zájmu je studium buněčného cyklu a buněčného dělení u kvasinek. Nurse si jako modelový organizmus vybral kvasinky Schizosaccharomyces pombe, jako první v nich identifikoval gen nazvaný cdc2. Jeho výzkum prokázal, že tento gen hraje klíčovou úlohu v regulaci buněčného cyklu, to znamená, že reguluje načasování událostí buněčného cyklu jako je například dělení buněk a jejich jader. Spolu se svými spolupracovníky objevil shodný gen i u člověka, čímž prokázali, že principy regulace buněčného cyklu jsou obdobné v celé živočišné i rostlinné říši. Za tento objev obdržel v roce 2001 společně Lelandem H. Hartwellem a Timothym R. Huntem Nobelovu cenu v oboru fyziologie nebo lékařství. Všichni tři tímto objevem odstartovali zcela novou etapu studia regulace buněčného cyklu, což je základní téma, které přispívá k pochopení a následnému léčení rakoviny, jelikož rakovinné buňky mají regulaci svých cyklů narušenou, a proto se mohou v organizmech neregulovaně dělit.

„Pro Přírodovědeckou fakultu a pro celou Jihočeskou univerzitu jde o jednu z nejvýznamnějších návštěv v celé její historii. Pro naše studenty je velmi důležité poznat vůdčí osobnosti světové vědy jako vynikající vědce a popularizátory, ale i jako obyčejné lidi, jakým bezesporu sir Nurse je. Důležitým aspektem působení sira Nurseho je vedle jeho vědecké práce i jeho angažovanost při propagaci vědeckého pohledu na svět, politiku, společnost a procesy v ní probíhající. Proto jsem velmi rád, že můžeme tak vzácnou návštěvu přivítat právě u nás na naší fakultě,” upřesnil František Vácha, děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Dr. Nurse se narodil 25. ledna 1949 v Norwichi v Anglii a je absolventem Birmingham University. Své doktorské studium ukončil v roce 1973 na University of East Anglia v oboru buněčná biologie a biochemie. Poté působil na univerzitách v Bernu, Edinburghu a Sussexu. V roce 1988 se stal vedoucím katedry mikrobiologie University of Oxford. Dlouhodobě se zabývá výzkumem rakoviny, od roku 2002 vede Britské výzkumné centrum rakoviny. Současně je také prezidentem Royal Society a Rockefeller University v New Yorku. Za svoji vědeckou práci byl královnou Alžbětou II. povýšen do šlechtického stavu.

Paul Nurse nebude v Čechách poprvé. Již v minulosti zde několikrát pobýval. Tentokrát přijíždí na pozvání RNDr. Viléma Zachledera z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR se sídlem v Třeboni, který na jejich seznámení a setkávání vzpomíná takto: „S Paulem se znám již od osmdesátých let, tedy více než třicet let. Když jsme se poznali při jeho první návštěvě Mikrobiologického ústavu v Praze, začínali jsme oba studovat stejnou problematiku základních procesů dělení buněk, on u kvasinek a já u řas. Několikrát jsme se poté setkali na vědeckých sympóziích nebo jsem Paula navštívil v Brisbane, když se mi podařilo dostat se na stáž na Paulovo bývalé pracoviště v Edinburgu, které vedl jeho skvělý učitel profesor Mitchison. Vzpomínám také na jednu jeho návštěvu v Třeboni či na to, jak jsem s doktorem Ivanem Šetlíkem psal kapitolu o buněčném cyklu řas do knihy, jejímž editorem byl právě Paul Nurse. Psali jsme to v pražském bytě doktora Šetlíka, obvykle přes noc, a ráno přijel Paul, aby si to přečetl. S úsměvem nám většinu textu proškrtal a přepsal, ze stránek zbyl větší odstavec a zase nás nechal do dalšího dne pokračovat. Musím i po letech konstatovat, že ta naše kapitola je hezky napsaná.“

Přednáška proběhne v anglickém jazyce, mohou ji navštívit také zájemci z řad veřejnosti.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
Email: dvorakovad@jcu.cz