R 452 z 4. 12. 2020

Opatření rektora ke zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních a habilitačních prací

application/pdf R_452_zveřejňování závěrečných prací_final.pdf — (pdf; 907 kB)