Opatření rektora

R 445 z 20. 8. 2020 - příloha č. 2
R 445 z 20. 8. 2020 - příloha č. 1
Soubor PDF documentR 445 z 20. 8. 2020
Opatření rektora, kterým se vydává Organizační řád Rektorátu Jihočeské univerzity
Soubor PDF documentR 444 z 10. 8. 2020
Opatření rektora k zahájení řízení pro udělení interních grantů Grantové agentury JU pro rok 2021
Soubor PDF documentR 443 z 10. 8. 2020
Opatření rektora k vyhlášení Zásad Grantové agentury JU
Soubor PDF documentR 442 z 3. 8. 2020
Rozhodnutí rektora o konání voleb do Akademického senátu JU pro období 2020-2023
Soubor PDF documentR 441 z 30. 6. 2020 - příloha
Soubor PDF documentR 441 z 30. 6. 2020
Opatření rektora k užívání webové aplikace Revisio
Soubor PDF documentR 440 z 17. 6. 2020
Opatření rektora ke jmenování komise pro posouzení škod na majetku rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Soubor PDF documentR 439 z 16. 6. 2020
Opatření rektora JU k poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)
Soubor PDF documentR 438 z 15. 6. 2020
Opatření rektora JU, kterým se stanovují pravidla využívání benefitních mobilních služeb zaměstnanci JU (T- Mobile program)
Soubor PDF documentR 437 z 12. 6. 2020
Rozhodnutí rektora JU o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru
Soubor PDF documentR 436 z 2. 6. 2020
Opatření rektora, kterým se stanoví pravidla pro provoz elektronické pošty na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
Soubor PDF documentR 435 z 27. 5. 2020
Opatření rektora JU o určení výše ubytovacího stipendia a termínů jeho výplaty v roce 2020
Soubor PDF documentR 434 z 19. 5. 2020
Opatření rektora stanovující postup v případech obtěžování na pracovišti
Soubor PDF documentR 433 z 19. 5. 2020
Opatření rektora, kterým se vydává Jednací řád Etické komise JU
Soubor PDF documentR 432 z 19. 5. 2020 - příloha 2
Soubor PDF documentR 432 z 19. 5. 2020 - příloha 1
Soubor PDF documentR 432 z 19. 5. 2020
Opatření rektora, kterým se vydává Etický kodex JU
Soubor PDF documentR 427 z 16. 4. 2020
Opatření rektora o postupu při zřízení pracovního místa mimořádného profesora a jeho obsazení na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
Soubor PDF documentR 425 z 1. 4. 2020
Rozhodnutí rektora o počtu prorektorů JU a oblast jejich působnosti
Soubor PDF documentR 424 z 31. 3. 2020 - příloha
Soubor PDF documentR 424 z 31. 3. 2020
Opatření rektora pro personální politiku, které určuje zařazení prací neakademických zaměstnanců do pracovních skupin – Katalog pracovních míst
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 423 z 24. 3. 2020
Rozhodnutí rektora JU o mimořádných opatřeních v oblasti studia v LS 2019/2020
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 422 z 24. 3. 2020 - příloha 2
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 422 z 24. 3. 2020 - příloha 1
Soubor PDF documentR 422 z 24. 3. 2020
Opatření rektora o postupu při provádění kontrol dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti
Soubor application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentR 421 ze 17. 3. 2020 - příloha
Soubor PDF documentR 421 ze 17. 3. 2020
Opatření rektora k výkonu práce zaměstnanců JU mimo pracoviště zaměstnavatele – Homeworking
Soubor application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12R 420 z 31. 1. 2020 - příloha