Novinky

 • Druhá návštěva z Argentiny na FF JU
  Druhá návštěva z Argentiny na FF JU

  Ve dnech 28. dubna až 3. května 2019 navštívila Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Lic. Carla Montoya, vyučující z Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina (UNSAM) a oficiální hodnotitelka mezinárodní jazykové zkoušky ze španělštiny CELU.

  Detail

 • Šetření Eurostudent VII
  Šetření Eurostudent VII

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) se společně s dalšími vysokými školami v ČR připojila k šetření EUROSTUDENT VII. Toto šetření postojů a životních podmínek vysokoškolských studentů probíhá periodicky v řadě evropských zemí a stejně jako v předchozích vlnách se k němu připojuje i Česká republika.

  Detail

 • Studenti Jihočeské univerzity slavili sportovní úspěchy
  Studenti Jihočeské univerzity slavili sportovní úspěchy

  Rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve čtvrtek 2. května 2019 ocenil studenty, kteří reprezentovali Jihočeskou univerzitu na akademických mistrovstvích ČR.

  Detail

 • Zemřel prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
  Zemřel prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.

  Vedení Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity s hlubokým zármutkem přijalo zprávu o úmrtí profesora RNDr. Miroslava Papáčka, CSc.

  Detail

 • Ekonomická fakulta JU získala mezinárodní akreditaci pro navazující magisterský trinacionální studijní program Regional and European Project Management
  Ekonomická fakulta JU získala mezinárodní akreditaci pro navazující magisterský trinacionální studijní program Regional and European Project Management

  Ekonomické fakultě JU a partnerským univerzitám Université de Bretagne-Sud (UBS) a Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) byla ze strany zastřešující Německo-francouzské/Francouzsko-německé univerzity (DFH/UFA) prodloužena akreditace pro navazující magisterský trinacionální studijní program Regional and European Project Management a zároveň přidělena finanční podpora na následující 4 akademické roky.

  Detail

 • Vyhledávání zvěře před senosečí
  Vyhledávání zvěře před senosečí

  Dne 2. 4. 2019 proběhlo na Ministerstvu zemědělství České republiky jednání k řešení problematiky "Vyhledávání zvěře před senosečí". Pan ministr Ing. Miroslav Toman, CSc. pozval k diskuzi ředitelku Regionální agrární komory Jihočeského kraje Ing. Hanu Šťastnou a zástupce Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity Ing. Jakuba Polenského z Katedry krajinného managementu.

  Detail

 • Profesor Václav Bok oslavil osmdesátiny
  Profesor Václav Bok oslavil osmdesátiny

  Na počest osmdesátých narozenin evropsky uznávaného odborníka na středověkou německou literaturu, profesora Václava Boka, uspořádala katedra germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v pátek 5. 4. vědeckou konferenci s názvem „Germanistika mezi středověkem a současností“.

  Detail

 • Kniha O Parazitech a lidech získala cenu Magnesia Litera 2019
  Kniha O Parazitech a lidech získala cenu Magnesia Litera 2019

  V neděli 7. dubna 2019 bylo uděleno významné ocenění Magnesia Litera 2019, kde nejvyšší ocenění v kategorii "Litera za naučnou literaturu" získala kniha O parazitech a lidech Jana Votýpky, Ivy Kolářové, Petra Horáka a kol.

  Detail

 • Návštěva španělského velvyslance na Jihočeské univerzitě
  Návštěva španělského velvyslance na Jihočeské univerzitě

  Ve čtvrtek 4. dubna 2019 navštívil Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Jeho Excelence pan Ángel Lossada Torres-Quevedo, velvyslanec Španělska, kterého doprovázela atašé pro vzdělávání v ČR, paní Amaya Cal Linares, vyslankyně španělského Ministerstva školství, paní Rosa Prieto, a také atašé pro vzdělávání v Polsku, pan Enrique Fraile.

  Detail

 • Katedra informatiky hrála PRIM na soutěži EDUína
  Katedra informatiky hrála PRIM na soutěži EDUína

  Zajímavá zkratka PRIM neodkazuje jen ke známé značce hodinek, ale i k projektu s názvem Podpora rozvoje informativního vzdělávání.

  Detail