Významný nález - ostatky Jindřicha Libraria objeveny v kostele Obětování Panny Marie

Dne 30. 1. 2019 byl v kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích na dnešním Piaristickém náměstí realizován průzkumný vrt do jedné z gotických zdí, který odhalil dutý prostor a v něm uloženou dřevěnou schránu a písemnosti. "Nalezená dutina je zaklenuta gotickým lomeným obloukem, na stěnách jsou patrné nápisy.

V objevené dřevěné schráně jsou podle dochovaných zpráv druhotně uloženy ostatky významné osobnosti Českého království 13. století - blahoslaveného Jindřicha Libraria (důvěrníka a zpovědníka krále Přemysla Otakara II.).

Nedestruktivní archeologický a statický průzkum zazděné niky v klášterním kostele iniciovalo Děkanství u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, na základě informace Jeho Eminence Dominika kardinála Duky OP. Průzkum byl proveden a dokončen společností Naše historie pod odborným vedením archeoložky Jihočeského muzea Mgr. Zuzany Thomové.

Více informací, fotografie, videa a další odkazy najdete na těchto stránkách.