Stanovisko univerzity k výrokům docenta Martina Konvičky

Vážení návštěvníci, čtenáři a přispěvovatelé facebookových stránek Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,

v souvislosti s erupcí konfliktních, nepřátelsky laděných a hulvátských výroků kolegy Martina Konvičky, respektive výroků opatřených jeho jménem, se za sebe i celé vedení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích důrazně distancuji od těchto jednoznačně soukromých aktivit pana kolegy Konvičky. Jihočeská univerzita je otevřenou vzdělávací a výzkumnou institucí, která si zakládá na čilých mezinárodních vztazích včetně zahraničních mobilit studentů a akademických pracovníků. Zakládáme si na tom, že naše univerzita je svobodnou a demokratickou institucí otevřenou všem bez ohledu na etnickou, rasovou či náboženskou příslušnost. Velice mě zneklidňují nejenom stupňující se hulvátství prezentovaných výroků v konflikních diskusích, ale též společenské nebezpečí těchto nepřátelských projevů. 

Libor Grubhoffer
rektor
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích