Slavnostní podpis smlouvy o spolupráci se státní univerzitou v Baku

Dne 14. 4. 2021 podepsala Jihočeská univerzita smlouvu o spolupráci s ázerbájdžánskou státní univerzitou v Baku.

Státní univerzita v Baku, Ázerbájdžán a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se v souladu se vzájemnou touhou podporovat mezinárodní akademickou, kulturní a vědeckou výměnu dohodly na spolupráci. Vzájemné propojení a navázaní kontaktů vzniklo z podnětu Kanceláře transferu technologií a místním zastoupení kanceláře Czechtrade.

Budoucí spolupráce se bude týkat zejména:

 • Usnadnění výměny postgraduálních a postgraduálních studentů (magisterských studentů a doktorandů);
 • Pořádání bilaterálních společných sympozií, seminářů a konferencí;
 • Výměna otevřených vědeckých materiálů, publikací a informací;
 • Společné publikace ve vědeckých časopisech;
 • Návrh společných studijních programů, kurzů a učebních osnov;
 • Spolupráce na společných výzkumných projektech;
 • Organizace společných výukových činností; 
 • Organizace společných vzdělávacích programů pro studenty, akademické pracovníky a administrativní pracovníky;
 • Výměna akademických i administrativních pracovníků;
 • Výměna vysokoškolských studentů, postgraduálních studentů a výzkumných pracovníků;
 • Spolupráce ve společném dohledu na magisterském a doktorském titulu.

 

Virtuálního setkání a slavnostního podpisu smlouvy o spolupráci se zúčastnil rektor Jihočeské univerzity  prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., a prorektorka pro zahraniční vztahy, doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D., a za Baku State Univerzity rektor, Elchin Babayev.