Pedagogická fakulta JU připravuje Sommerkolleg 2021

Katedra germanistiky Pedagogické fakulty JU a Institut slavistiky Univerzity Vídeň se stanou ve dnech 11. 7. – 31. 7. 2021 hlavními aktéry v již tradiční prázdninové akci Sommerkolleg, a to za finanční podpory programu AKTION Česká republika – Rakousko.

Hlásit se na tuto letní školu mohou zájemci z České republiky a z Rakouska, pro něž je připraven bohatý program rozdělený každý den na dvě části.  Dopolední část  programu se soustředí na výuku českého jazyka pro rakouské studenty a německého jazyka pro studenty z Čech, odpoledne pak již budou nejrůznější popularizační akce společné a budou zaměřeny  na historii literatury v obou zemích, či na současnou českou a rakouskou mediální scénu, na  autorská čtení a celou řadu dalších témat. Důležitou informací bezpochyby je fakt, že organizátoři mají připravenou prezenční i online variantu programu, a to v závislosti na konkrétní epidemické situaci.

Termín podání přihlášek je stanoven na 31. 5. 2021 a zájemci vyplněný formulář žádosti o přijetí a další náležitosti zasílají na adresu: Mgr. Jana Kusová, Ph.D., Katedra germanistiky PF JU, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice.

Všechny základní informace jsou k dispozici ZDE