Odpad Fest již počtvrté / Symbióza prospěšné akce a lákavého programu

Českobudějovičtí studenti dne 25. dubna 2012 již počtvrté projdou městem a symbolicky posbírají odpadky. Projekt, který se teprve v loňském roce zapsal do povědomí veřejnosti, pořádá skupina mladých dobrovolníků.

Trasa povede městem od Lannovy třídy ke kolejím Jihočeské univerzity, kde bude jako odměna připraven bohatý kulturní program. Návštěvníky čeká hudební a divadelní produkce, soutěže a workshop, ukázky práce neziskových organizací apod. To vše za symbolické vstupné - odpadek zvednutý ze země.

Účastníci průvodu se sejdou ve středu 25. 4. 2012 v 15 hodin na Lannově třídě, odkud půjdou, vybaveni rukavicemi a pytli na odpad, přes Sady, náměstí Přemysla Otakara II., Sokolský ostrov, Stromovku, až ke kolejím Jihočeské univerzity. Průvod povedou moderátoři, kteří budou řídit tzv. freezing. Průvod půjde pouze přes pěší zóny a neomezí provoz v Českých Budějovicích.

Akce bude završena bohatým kulturním programem.

Ročníku 2011 se zúčastnilo přes 1 000 účastníků, z toho 450 sběračů posbíralo téměř 1 000 litrů odpadu.

Projekt je realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika.

Více informací na facebooku a na www.odpadfest.cz.