Na Pedagogické fakultě vzdali hold bývalému děkanovi Miroslavu Papáčkovi

Na shromáždění akademické obce Pedagogické fakulty JU, které se konalo ve čtvrtek 12.12.2019, paní děkanka doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. zhodnotila uplynulý rok, poděkovala všem zaměstnancům i studentům za jejich práci a popřála vše nejlepší do nového roku 2020.

Součástí shromáždění byl také slavnostní akt pojmenování auly Pedagogické fakulty po profesoru Miroslavu Papáčkovi, bývalém děkanovi a členu katedry biologie. Této významné události se rovněž zúčastnili syn a manželka pana profesora. Před slavnostním přípitkem přednesl vedoucí katedry biologie PhDr. Jan Petr, Ph.D. krátkou vzpomínku na osobnost pana Papáčka a následně Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. z katedry výtvarné výchovy představila členům akademické obce podobu reliéfu, který bude umístěn u vstupu do auly.

Profesor RNDr. Miroslav Papáček, CSc. byl celkem čtyři funkční období děkanem Pedagogické fakulty JU (1992 – 1994, 1995 – 1997, 2001 – 2003, 2004 – 2006), dvě funkční období proděkanem pro rozvoj a zástupce děkana (1990 – 1991, 1998 – 2000) a v neposlední řadě prorektorem pro studium na Jihočeské univerzitě (2012 – 2016). Byl velmi uznávaným odborníkem v oblasti zoologie (entomologie) a v didaktice biologie.