Na Zdravotně sociální fakultu JU přijeli odborníci na výuku ošetřovatelství z celého světa

Velkou mezinárodní konferenci European Transcultural Nursing Association (ETNA) uspořádala od středy 19. do soboty 22. 6. 2019 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity (ZSF JU) v Českých Budějovicích.

Jednalo se o šestý ročník akce, která se koná každé dva roky, tentokrát vůbec poprvé v České republice. V uplynulých dnech se na Zdravotně sociální fakultě setkalo 118 odborníků z 19 zemí světa, aby spolu hovořili o různých otázkách týkajících se výuky budoucích sester a dalších zdravotníků.

Jedinou členkou asociace ETNA z České republiky je prof. Valérie Tóthová, proděkanka ZSF JU pro vědu a výzkum, která pro ZSF JU tuto konferenci získala. V pátek odpoledne ve své závěrečné řeči poděkovala všem účastníkům za účast a za velmi přínosné prezentace. Připojila přesnou bilanci: odborníci během trvání konference přednesli 60 prezentací a představili 21 posterů. Program byl velmi nabitý, jak odborný, tak doprovodný a společenský. Ve svém závěrečném vystoupení to ocenila i prezidentka asociace ETNA prof. Irena Papadopoulos.

Slavnostní zahájení se odehrálo ve středu večer v hotelu Budweis, kde v úvodu promluvili ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula, děkanka ZSF JU Ivana Chloubová, prezidentka asociace ETNA Irena Papadopoulos a náměstek českobudějovického primátora Viktor Vojtko. V závěru večera všechny potěšilo vystoupení Pěveckého sboru ZSF JU. Od středy do soboty zpestřil konferenci také doprovodný program – hosté se podívali do Českého Krumlova, do pivovaru Budvar, na Hlubokou i do Třeboně. V sobotu dopoledne měli také exkurzi do českobudějovického centra pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením ARPIDA, jehož návštěva byla pro zahraniční odborníky velkým zážitkem.

Asociace ETNA sdružuje odborníky podílející se na výuce studijního programu ošetřovatelství, studenty, všeobecné sestry a další odborníky z ošetřovatelství či příbuzných oborů. Letošní 6. ročník se zabýval ošetřovatelským kurikulem (tj. učebními osnovami) a zaměřuje se na kulturní kompetence sester – v současném globalizovaném světě je stále důležitější, aby byly schopny zajistit všem pacientům péči tak, aby byly respektovány jejich kulturní návyky, potřeby a očekávání. Cílem konference bylo porovnat, jak jsou v různých státech nastavené učební osnovy a jak studenti získávají vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné pro poskytování kulturně kompetentní péče. Byla cennou příležitostí vyměnit si zkušenosti nejen s poskytováním teoretických znalostí, ale také s následným uplatněním těchto vědomostí v praxi – jak jsou studenti a absolventi vysokých škol v praxi schopni pracovat s lidmi z různých kultur.

Více zde:

http://www.zsf.jcu.cz/cs/na-zdravotne-socialni-fakultu-ju-prijeli-odbornici-na-vyuku-osetrovatelstvi-z-celeho-sveta