Jihočeská univerzita udělila čestný doktorát světově uznávané představitelce současné bohemistiky prof. PhDr. Sylvii Richterové


Dne 11. června 2008 byla v historické obřadní síni českobudějovické radnice na slavnostním zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity
udělena čestná vědecká hodnost doctor honoris causa v oboru Česká literatura, kterou převzala prof. PhDr. Sylvie Richterová, světově uznávaná představitelka současné bohemistiky.

*****

Prof. PhDr. Sylvie Richterová patří k nejvýznamnějším představitelům současné bohemistiky. Ve svých monografiích přinesla zcela nové postupy při interpretaci literárního textu a její analýzy děl spisovatelů 20. století rozšířily originálním způsobem možnosti literárněvědného bádání v oboru česká literární historie. Sylvie Richterová rovněž proslula jako jedna z nejvýznamnějších českých spisovatelek 20. století. Řada jejích prací vznikala ve složitých exilových podmínkách, přesto byla její beletrie publikována v řadě zahraničních exilových nakladatelství. Po roce 1989 se její díla dostávala k širokému okruhu českých čtenářů a vybudovala si značný respekt u odborné kritiky.

Jako profesorka na univerzitě La Sapienza spolupracovala Sylvie Richterová velice obětavě i s Ústavem bohemistiky Filozofické fakulty JU. Řada studentů doktorského studia ústavu měla možnost pobývat na univerzitě La Sapienza a získávat cenné zkušenosti s novými metodologickými postupy, které jim profesorka Richterová ochotně a nezištně zprostředkovávala.

*****

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích uděluje čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa významným domácím a zahraničním osobnostem, které výrazně přispěly k rozvoji oblastí, které tvoří zaměření a dlouhodobou orientaci univerzity. O udělení rozhoduje vědecká rada. Hodnost je vždy udělována na akademickém obřadu.

Za dobu své existence udělila Jihočeská univerzita dvanáct čestných doktorátů. Poslední předchozí čestný doktorát převzal v listopadu 2007 světově uznávaný historik prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (viz Jihočeská univerzita 3/2007, s. 10-11). V květnu téhož roku převzal čestný doktorát Jihočeské univerzity prof. Dr. Hans Joachim Behr, odborník na středověkou německou literaturu (viz Jihočeská univerzita 2/2007, s. 12). V roce  2006 udělila Jihočeská univerzita rovněž dva čestné doktoráty: přednímu světovému lékaři prof. MUDr. Vladimíru Krčmérymu, DrSc., v oboru veřejného zdravotnictví (viz Jihočeská univerzita 2/2006, s. 9-12) a v prosinci převzal čestný doktorát v oboru ekologie prof. Dr. Anthony Frederick George Dixon, přední odborník na ekologii mšic a jejich predátorů (viz Jihočeská univerzita 1/2007, s. 10-12).


img_0062.jpg

img_0072.jpg

img_0061.jpg

img_0132.jpg

Autor fotografií: P. Hasal

OVV, 9., 10. a 11. 6. 2008

Naše fakulty

Více o našich fakultách