O Jihočeské univerzitě

Moderní vzdělávací instituce, centrum vědy a výzkumu na jihu Čech.

Profil univerzity

Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích. Profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy.

Na univerzitě studuje téměř 9 000 studentů ve více než 220 oborech bakalářských, magisterských a doktorských programů na 8 fakultách – Ekonomické fakultě, Fakultě rybářství a ochrany vod, Filozofické fakultě, Pedagogické fakultě, Přírodovědecké fakultě, Teologické fakultě, Zdravotně sociální fakultě, Zemědělské fakultě.

Pro širokou veřejnost univerzita nabízí kurzy a programy celoživotního vzdělávání.
 

Mezinárodní spolupráce

Jihočeská univerzita spolupracuje s více než 400 univerzitami po celém světě. Podporuje studijní a výzkumné výjezdy studentů a akademických pracovníků.

Univerzita poskytuje přeshraniční studijní obor Biological Chemistry s Univerzitou Johanna Keplera v Linci a na vybraných univerzitách také nabízí možnost získat dvojí diplom (double degree).

Mezinárodní prestiž Jihočeské univerzity dokládá i aktivní výzkum badatelských týmů v rozmanitých částech světa jako je Arktida nebo Papua Nová Guinea.
 

Věda a výzkum

V průběhu své existence se Jihočeská univerzita stala významným centrem výzkumu a vývoje v jižních Čechách.

Nové objekty, vybavené nejmodernějšími přístroji a laboratorní technikou, jsou zárukou špičkových výsledků.

Výzkumné zaměření univerzity potvrzují také srovnávací žebříky univerzit. Za všechny zmiňme například žebříček THE, kde univerzita v roce 2020 opět uspěla a umístila se na 201. - 250. místě. Celý článek zde.

Univerzita se může pochlubit významnými publikacemi a kvalitním výzkumem. Výsledky své práce vědci z Jihočeské univerzity publikují v nejprestižnějších světových vědeckých časopisech jako je Nature, Science nebo PNAS. Rovněž získávají mezinárodní ocenění.
 

Historie univerzity

Jihočeská univerzita vznikla v roce 1991. Navázala zejména na tradice vzdělávání učitelů, vysokoškolských odborníků pro různá odvětví zemědělské výroby, teologická studia, tradici rybníkářství a rybářství.

Základ univerzity původně tvořily dvě fakulty – Pedagogická fakulta (od roku 1948 pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, později se stala samostatnou fakultou) a Provozně ekonomická fakulta (od roku 1960 součást pražské Vysoké školy zemědělské). K zakládajícím kamenům patřily také tři nově vytvořené fakulty: Biologická, Teologická a Zdravotně sociální. V roce 2006 vzešla ze stávajících ústavů Filozofická fakulta a o rok později se přidala Ekonomická fakulta. Původní Biologickou fakultu nahradila v roce 2007 Přírodovědecká fakulta. V roce 2009 vznikla Fakulta rybářství a ochrany vod.
 

Současnost univerzity

V minulých letech byly vystavěny nové pavilony Přírodovědecké fakulty, Zemědělské fakulty a Fakulty rybářství a ochrany vod, také budova Vědecko-technického parku, budova univerzitní školky a budova Centra pro studenty se specifickými potřebami. Součástí této budovy je i Studentský klub.

V současné době se rekonstruují některé koleje a připravuje se výstavba nové a moderní auly JU, která nahradí aulu stávající. Významným úspěchem je vybudování v evropském měřítku unikátního centra zaměřeného na rybářství a ochranu vod CENAKVA ve Vodňanech a otevření vlastní polární výzkumné stanice na Špicberkách.

Jihočeská univerzita je atraktivní destinací pro studenty a vynikající vizitkou absolventů. Podle dostupného šetření se standardizovaná míra nezaměstnanosti absolventů univerzity pohybuje kolem 5 %.
 

Přečtěte si také