Další nabídky stipendií a pobytů

Aktuální nabídky naleznete v záložce AKTUALITY
2015 - Intensive Spanish for ERASMUS and University students
Barcelona - from August 10th -October 2nd
Japonsko
Německo
Nizozemsko
Švýcarsko
Studentské pobyty financuje Švýcarská vláda (studijní pobyt, stáž): 420,- CHF na měsíc (univerzita počítá se studijními pobyty vždy na 5 měsíců). Student po příjezdu obdrží celou sumu k dispozici. Pro více informací o podmínkách studia ve Švýcarsku kontaktujte svého fakultního koordinátora na JU.
USA
Thajsko