CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky.
CEEPUS
Central European Exchange Program for University Studies
Informace o programu
Aktuální informace
odkaz na stránky Domu zahraničních služeb
Pravidla pro uchazeče o stipendium a stipendisty programu CEEPUS
aktuální pravidla pro stipendisty a zájemce o stipendium v rámci programu CEEPUS, která formulovala česká Národní kancelář programu CEEPUS s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Cestovní příkaz pro zaměstnance JU