MEVPIS

Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany nabízí širokou škálu akcí pro odbornou i laickou veřejnost, pravidelně pořádá a hostí konference, workshopy, letní školy, semináře, kurzy a další vzdělávací akce pro všechny již od 3 let věku.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU nabízí poradenské služby v environmentální oblasti:

 • Intenzivní akvakultura,
 • etologie ryb a raků,
 • environmentální chemie a biochemie,
 • toxikologie a ichtyopatologie,
 • rybniční akvakultura a ochrana vod,
 • řízená reprodukce a intenzivní chov ryb,
 • výživa a kvalita masa ryb,
 • molekulární, buněčná a kvantitativní genetika,
 • fyziologie reprodukce ryb,
 • aplikovaná systémová biologie,
 • makromolekulární struktura a dynamika,
 • laserová mikroskopie, kondenzované fáze a materiálové inženýrství.

 

Dále nabízí poradenské služby v oblasti projektového managementu:

 • vyhledávání a zpracování projektů ze strukturálních fondů EU a dalších národních i mezinárodních dotačních titulů, administrativní zajištění realizovaných projektů;
 • příprava marketingových plánů a strategií na fakultě;
 • administrativní a metodická podpora v projektovém řízení;
 • příprava a realizace zadávacích řízení;
 • servisní rozvoj a podpora zahraničních vztahů;
 • vydavatelská činnost - Bulletin, ročenky, odborné knihy, metodiky, technologie apod.;
 • příprava a organizování aktivit souvisejících s celoživotním vzděláváním - pořádání konferencí, seminářů, kurzů, workshopů apod.;
 • zajišťování propagačních a prezentačních akcí, např. veletrhy, výstavy, Vodňanské rybářské dny, Dny otevřených dveří apod.;
 • příprava propagačních materiálů fakulty;
 • správa e-shopu;
 • aktivní vyhledávání kontaktů a nových obchodních příležitostí pro rozšíření smluvního výzkumu na fakultě;
 • vedení obchodních jednání se zákazníky, příprava obchodních nabídek a smluv;
 • monitoring požadavků zákazníků na aplikovaný výzkum.

 

Více informací o středisku naleznete na webových stránkách www.mevpis.cz a Facebooku.