Rámcový harmonogram Grantové agentury JU pro akademický rok 2009/10

  

  • 1. září 2009 – Opatření rektora JU k vyhlášení řízení pro udělení interních grantů v rámci Grantové agentury JU.
  • do 25. ledna 2010 – odevzdání závěrečné zprávy na projekty řešené v roce 2009.
  • do 31. ledna 2010 – předložení návrhů projektů na rok 2010.
  • únor 2010 - vyhlášení předběžných výsledů oponentního řízení nových projektů, definitivní přiznání prostředků bude až po schválení rozpočtu JU Akademickým senátem JU.