Studijní obory

Výběr:

                 

Vyhledávání podle názvu oboru nebo studijního programu:

Studijní obor (Studijní program)
Fakulta Forma studia Typ studia Titul Délka CŽV P Jazyk
Všeobecná sestra (Ošetřovatelství)
Zdravotně sociální fakulta kombinovaná bakalářské Bc. 3 N 50 CZ
Všeobecná sestra (Ošetřovatelství)
Zdravotně sociální fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N 70 CZ
VVn-OVan (Učitelství pro střední školy)
Pedagogická fakulta prezenční magisterské navazující Mgr. 2 N CZ
VVu-SVu (Specializace v pedagogice)
Pedagogická fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Výchova ke zdraví (Specializace v pedagogice)
Pedagogická fakulta kombinovaná bakalářské Bc. 3 N CZ
Výchova ke zdraví (Specializace v pedagogice)
Pedagogická fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví (Vychovatelství)
Pedagogická fakulta prezenční magisterské navazující Mgr. 2 N CZ
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) (Specializace v pedagogice)
Pedagogická fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Vzdělávání v biologii (Specializace v pedagogice)
Pedagogická fakulta kombinovaná doktorské Ph.D. 4 N CZ
Vzdělávání v biologii (Specializace v pedagogice)
Pedagogická fakulta prezenční doktorské Ph.D. 4 N CZ

Naše fakulty

Více o našich fakultách