Studijní obory

Výběr:

                 

Vyhledávání podle názvu oboru nebo studijního programu:

Studijní obor (Studijní program)
Fakulta Forma studia Typ studia Titul Délka CŽV P Jazyk
Archeologie (Archeologie)
Filozofická fakulta prezenční magisterské navazující Mgr. 2 N CZ
Archivnictví (Historické vědy)
Filozofická fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Archivnictví (Historické vědy)
Filozofická fakulta prezenční magisterské navazující Mgr. 2 N CZ
Arteterapie (Psychologie)
Pedagogická fakulta kombinovaná bakalářské Bc. 3 N CZ
Biofyzika (Biofyzika)
Přírodovědecká fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N CZ
Bioinformatics (Applied Informatics)
Přírodovědecká fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N AN
Biological Chemistry (Biochemistry)
Přírodovědecká fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N AN
Biologie a ochrana zájmových organismů (Zemědělská specializace)
Zemědělská fakulta kombinovaná bakalářské Bc. 3 N 20 CZ
Biologie a ochrana zájmových organismů (Zemědělská specializace)
Zemědělská fakulta kombinovaná magisterské navazující Ing. 2 N 20 CZ
Biologie a ochrana zájmových organismů (Zemědělská specializace)
Zemědělská fakulta prezenční bakalářské Bc. 3 N 20 CZ

Naše fakulty

Více o našich fakultách