Studijní obory

Výběr:

                 

Vyhledávání podle názvu oboru nebo studijního programu:

Studijní obor (Studijní program)
Fakulta Forma studia Typ studia Titul Délka CŽV P Jazyk
Botanika (Botanika)
Přírodovědecká fakulta prezenční magisterské navazující Mgr. 2 N CZ
Botanika (Botanika)
Přírodovědecká fakulta prezenční magisterské navazující Mgr. 2 N CZ
Botanika (Botanika)
Přírodovědecká fakulta prezenční magisterské navazující Mgr. 2 N CZ
Botany (Botany)
Přírodovědecká fakulta kombinovaná doktorské Ph.D. 4 N AN
Botany (Botany)
Přírodovědecká fakulta kombinovaná doktorské Ph.D. 4 N AN
Botany (Botany)
Přírodovědecká fakulta prezenční doktorské Ph.D. 4 N AN
Botany (Botany)
Přírodovědecká fakulta prezenční doktorské Ph.D. 4 N AN
Botany (Botany)
Přírodovědecká fakulta prezenční magisterské navazující Mgr. 2 N AN
Civilní nouzová připravenost (Ochrana obyvatelstva)
Zdravotně sociální fakulta kombinovaná magisterské navazující Mgr. 2 N CZ
Civilní nouzová připravenost (Ochrana obyvatelstva)
Zdravotně sociální fakulta prezenční magisterské navazující Mgr. 2 N CZ

Naše fakulty

Více o našich fakultách