Název přijímacího oboru

Bohemistika - italský jazyk a literatura

Fakulta Filozofická fakulta
Studijní program Filologie B7310
Studium (forma, typ) prezenční, bakalářské
Akademický titul Bc.
Délka studia (roky) 3
Odkaz na informace o přijímacím řízení http://www.ff.jcu.cz/informace-pro-uchazece-o-studium
Odkaz na e-přihlášku http://wstag.jcu.cz/EPrihlaska/CleanUrl?urlid=eprihlaska&global_idno=5502&rok=2017
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách