Název přijímacího oboru

Bohemistika - francouzský jazyk a literatura

Fakulta Filozofická fakulta
Studijní program Filologie N7310
Studium (forma, typ) prezenční, magisterské navazující
Akademický titul Mgr.
Délka studia (roky) 2
Cíle studijního programu Program je zaměřen na přípravu odborníků v oboru český jazyk a literatura., kteří budou schopni rozvíjet své dovednosti v rámci akademické sféry.
Odkaz na informace o přijímacím řízení http://www.ff.jcu.cz/informace-pro-uchazece-o-studium
Odkaz na e-přihlášku http://wstag.jcu.cz/EPrihlaska/CleanUrl?urlid=eprihlaska&global_idno=5530&rok=2017
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách