Název přijímacího oboru

Bohemistika

Fakulta Filozofická fakulta
Garant oboru prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
Garantující katedra Ústav bohemistiky
Studijní program Filologie B7310
Studium (forma, typ) prezenční, bakalářské
Akademický titul Bc.
Délka studia (roky) 3
Anotace oboru Obor obsahuje kurzy českého jazyka a literatury a je orientován na vytvoření speciálních znalostí v této oblasti.
Cíle oboru Cílem studijního oboru je příprava odborníků schopných prakticky uplatnit znalosti a dovednosti v oboru český jazyk a literatura. Absolventi budou připraveni vedle základní aplikace teoretických poznatků k dalšímu teoretickému vzdělávání v navazujícím magisterském programu.
Odkaz na informace o přijímacím řízení http://www.ff.jcu.cz/informace-pro-uchazece-o-studium
Odkaz na e-přihlášku http://wstag.jcu.cz/EPrihlaska/CleanUrl?urlid=eprihlaska&global_idno=5485&rok=2017
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách