Název přijímacího oboru

Biologie-Informatika

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Studijní program Biologie B1501
Studium (forma, typ) prezenční, bakalářské
Akademický titul Bc.
Délka studia (roky) 3
Odkaz na informace o přijímacím řízení http://www.prf.jcu.cz/studium/informace-pro-uchazece-o-studium.html
Odkaz na e-přihlášku http://wstag.jcu.cz/EPrihlaska/CleanUrl?urlid=eprihlaska&global_idno=5756&rok=2017
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách