Název přijímacího oboru

Agropodnikání

Fakulta Zemědělská fakulta
Garant oboru doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.
Garantující katedra Katedra krajinného managementu
Studijní program Zemědělství B4131
Studium (forma, typ) kombinovaná, bakalářské
Akademický titul Bc.
Délka studia (roky) 3
Počet přijímaných 20
Anotace oboru Bakalářský studijní obor připravuje absolventy jako odborné pracovníky a podnikatele pro výrobní a ekonomický management podniků se zaměřením na provoz, služby a obchod se specializacemi na zemědělské podnikání, zpracování potravinových surovin i v nezemědělských výrobních procesech. Absolventi se uplatní také při práci v poradenských službách a v komerční oblasti. Budou schopni realizovat opatření na ochranu a využívání zemědělské krajiny. Kromě toho se mohou uplatnit v institucích státní správy, pojišťovnictví, v komerční sféře, v zemědělském školství a výzkumu jako techničtí pracovníci. Studijní plán je koncipován tak, aby vyhovoval studentům, kteří předpokládají po absolvování bakalářského studia nástup zaměstnání, tak studentům, kteří budou pokračovat v navazujícím magisterském studiu v oborech akreditovaných fakultou.
Cíle oboru Bakalářský studijní obor připravuje absolventy jako odborné pracovníky a podnikatele pro výrobní a ekonomický management podniků se zaměřením na provoz, služby a obchod se specializacemi na zemědělské podnikání, zpracování potravinových surovin i v nezemědělských výrobních procesech. Absolventi se uplatní také při práci v poradenských službách a v komerční oblasti. Budou schopni realizovat opatření na ochranu a využívání zemědělské krajiny. Kromě toho se mohou uplatnit v institucích státní správy, pojišťovnictví, v komerční sféře, v zemědělském školství a výzkumu jako techničtí pracovníci. Studijní plán je koncipován tak, aby vyhovoval studentům, kteří předpokládají po absolvování bakalářského studia nástup zaměstnání, tak studentům, kteří budou pokračovat v navazujícím magisterském studiu v oborech akreditovaných fakultou.
Odkaz na informace o přijímacím řízení https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html
Odkaz na e-přihlášku http://wstag.jcu.cz/EPrihlaska/CleanUrl?urlid=eprihlaska&global_idno=5907&rok=2017
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách