Název přijímacího oboru

Zu-AJu

Fakulta Pedagogická fakulta
Studijní program Specializace v pedagogice B7507
Studium (forma, typ) prezenční, bakalářské
Akademický titul Bc.
Délka studia (roky) 3
Odkaz na e-přihlášku http://wstag.jcu.cz/EPrihlaska/CleanUrl?urlid=eprihlaska&global_idno=5638&rok=2017
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách