Název přijímacího oboru

Zootechnika

Fakulta Zemědělská fakulta
Garant oboru doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.
Garantující katedra Katedra zootechnických věd
Studijní program Zootechnika B4103
Studium (forma, typ) prezenční, bakalářské
Akademický titul Bc.
Délka studia (roky) 3
Počet přijímaných 40
Anotace oboru Studium oboru Zootechnika připravuje absolventa pro všestrannou odbornou činnost v živočišné výrobě na úrovni zemědělských podniků a pro práci v chovatelských a plemenářských organizacích. Absolventi mají odpovídající teoretické poznatky i praktické zkušenosti potřebné k řízení úspěšného chovu jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat. Studium zároveň umožňuje formou povinně volitelných a výběrových předmětů získat doplňující znalosti z oblasti chovu zájmových zvířat a zvěře chované ve farmových chovech. Teoretický základ studia zahrnuje předměty poskytující informace o biologických základech chovu, ale upozorňuje i na širší souvislosti z oblasti ekologie a péče o krajinu. Pozornost je věnována ochraně zdraví zvířat, etologii a etice chovu hospodářských zvířat. V průběhu studia absolvují studenti nejdříve předměty teoretického základu a na ně navazují odborné předměty dotvářející profil absolventa. Profilujícími předměty jsou chovy hospodářských zvířat, výživa a krmení hospodářských zvířat, pícninářství a reprodukce hospodářských zvířat. Studium oboru Zootechnika připravuje absolventa pro všestrannou odbornou činnost v živočišné výrobě na úrovni zemědělských podniků a pro práci v chovatelských a plemenářských organizacích. Absolventi mají odpovídající teoretické poznatky i praktické zkušenosti potřebné k řízení úspěšného chovu jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat. Studium zároveň umožňuje formou povinně volitelných a výběrových předmětů získat doplňující znalosti z oblasti chovu zájmových zvířat a zvěře chované ve farmových chovech. Teoretický základ studia zahrnuje předměty poskytující informace o biologických základech chovu, ale upozorňuje i na širší souvislosti z oblasti ekologie a péče o krajinu. Pozornost je věnována ochraně zdraví zvířat, etologii a etice chovu hospodářských zvířat.
Cíle oboru Studium oboru Zootechnika připravuje absolventa pro všestrannou odbornou činnost v živočišné výrobě na úrovni zemědělských podniků a pro práci v chovatelských a plemenářských organizacích. Absolventi mají odpovídající teoretické poznatky i praktické zkušenosti potřebné k řízení úspěšného chovu jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat. Studium zároveň umožňuje formou povinně volitelných a výběrových předmětů získat doplňující znalosti z oblasti chovu zájmových zvířat a zvěře chované ve farmových chovech. Teoretický základ studia zahrnuje předměty poskytující informace o biologických základech chovu, ale upozorňuje i na širší souvislosti z oblasti ekologie a péče o krajinu. Pozornost je věnována ochraně zdraví zvířat, etologii a etice chovu hospodářských zvířat. V průběhu studia absolvují studenti nejdříve předměty teoretického základu a na ně navazují odborné předměty dotvářející profil absolventa. Profilujícími předměty jsou chovy hospodářských zvířat, výživa a krmení hospodářských zvířat, pícninářství a reprodukce hospodářských zvířat. Studium oboru Zootechnika připravuje absolventa pro všestrannou odbornou činnost v živočišné výrobě na úrovni zemědělských podniků a pro práci v chovatelských a plemenářských organizacích. Absolventi mají odpovídající teoretické poznatky i praktické zkušenosti potřebné k řízení úspěšného chovu jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat. Studium zároveň umožňuje formou povinně volitelných a výběrových předmětů získat doplňující znalosti z oblasti chovu zájmových zvířat a zvěře chované ve farmových chovech. Teoretický základ studia zahrnuje předměty poskytující informace o biologických základech chovu, ale upozorňuje i na širší souvislosti z oblasti ekologie a péče o krajinu. Pozornost je věnována ochraně zdraví zvířat, etologii a etice chovu hospodářských zvířat.
Cíle studijního programu Studium oboru Zootechnika připravuje absolventa pro všestrannou odbornou činnost v živočišné výrobě na úrovni zemědělských podniků a pro práci v chovatelských a plemenářských organizacích. Absolventi mají odpovídající teoretické poznatky i praktické zkušenosti potřebné k řízení úspěšného chovu jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat. Studium zároveň umožňuje formou povinně volitelných a výběrových předmětů získat doplňující znalosti z oblasti chovu zájmových zvířat a zvěře chované ve farmových chovech. Teoretický základ studia zahrnuje předměty poskytující informace o biologických základech chovu, ale upozorňuje i na širší souvislosti z oblasti ekologie a péče o krajinu. Pozornost je věnována ochraně zdraví zvířat, etologii a etice chovu hospodářských zvířat. V průběhu studia absolvují studenti nejdříve předměty teoretického základu a na ně navazují odborné předměty dotvářející profil absolventa. Profilujícími předměty jsou chovy hospodářských zvířat, výživa a krmení hospodářských zvířat, pícninářství a reprodukce hospodářských zvířat. Studium oboru Zootechnika připravuje absolventa pro všestrannou odbornou činnost v živočišné výrobě na úrovni zemědělských podniků a pro práci v chovatelských a plemenářských organizacích. Absolventi mají odpovídající teoretické poznatky i praktické zkušenosti potřebné k řízení úspěšného chovu jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat. Studium zároveň umožňuje formou povinně volitelných a výběrových předmětů získat doplňující znalosti z oblasti chovu zájmových zvířat a zvěře chované ve farmových chovech. Teoretický základ studia zahrnuje předměty poskytující informace o biologických základech chovu, ale upozorňuje i na širší souvislosti z oblasti ekologie a péče o krajinu. Pozornost je věnována ochraně zdraví zvířat, etologii a etice chovu hospodářských zvířat.
Odkaz na informace o přijímacím řízení https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html
Odkaz na e-přihlášku http://wstag.jcu.cz/EPrihlaska/CleanUrl?urlid=eprihlaska&global_idno=5938&rok=2017
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách