Název přijímacího oboru

Zootechnika

Fakulta Zemědělská fakulta
Garant oboru doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.
Garantující katedra Katedra zootechnických věd
Studijní program Zootechnika N4103
Studium (forma, typ) kombinovaná, magisterské navazující
Akademický titul Ing.
Délka studia (roky) 2
Počet přijímaných 20
Odkaz na informace o přijímacím řízení https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html
Odkaz na e-přihlášku http://wstag.jcu.cz/EPrihlaska/CleanUrl?urlid=eprihlaska&global_idno=5941&rok=2017
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách