Název přijímacího oboru

Theologie

Fakulta Teologická fakulta
Garant oboru prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th.D.
Garantující katedra Katedra teologických věd
Studijní program Teologie P6141
Studium (forma, typ) prezenční, doktorské
Akademický titul Ph.D.
Délka studia (roky) 4
Počet přijímaných 6
Anotace oboru Doktorský studijní program teologie je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti teologie. Standardní doba studia je čtyři roky. Studium je realizováno v pěti specializačních oblastech, kterými jsou: systematická teologie, teologická antropologie a etika, praktická teologie, církevní právo a církevní dějiny.
Cíle oboru Absolventi jsou připraveni pokračovat ve své akademické a badatelské činnosti v různých výzkumných institucích, jsou připraveni přednášet na středních a vysokých školách, stejně tak i stát se odborníky v rámci církve i společnosti (pastorační a poradenské programy, média, nakladatelství, tiskové kanceláře a humanitární organizace).
Cíle studijního programu Doktorský studijní program teologie je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti teologie. Standardní doba studia je čtyři roky. Studium je realizováno v pěti specializačních oblastech, kterými jsou: systematická teologie, teologická antropologie a etika, praktická teologie, církevní právo a církevní dějiny.
Odkaz na informace o přijímacím řízení https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html#app_page_content
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách