Název přijímacího oboru

Agroekologie - Ekologické zemědělství

Fakulta Zemědělská fakulta
Garant oboru doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.
Garantující katedra Katedra agroekosystémů
Studijní program Zemědělské inženýrství N4101
Studium (forma, typ) prezenční, magisterské navazující
Akademický titul Ing.
Délka studia (roky) 2
Odkaz na informace o přijímacím řízení https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html
Odkaz na e-přihlášku http://wstag.jcu.cz/EPrihlaska/CleanUrl?urlid=eprihlaska&global_idno=7279&rok=2019
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách