Další zveřejňované informace

Kontaktní a identifikační údaje

Úplný název

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zkrácený název

JU

Sídlo

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Typ organizace

Veřejná vysoká škola univerzitního typu

IČO

60076658

DIČ

CZ60076658

Telefonní ústředna

+420 389 031 111

Fax

+420 387 772 033

ID datové schránky

vu8j9dv

Internetové stránky

www.jcu.cz

Přístup k elektronické úřední desce

Hlavní stránka – O univerzitě – Úřední deska

Adresa elektronické úřední desky

http://www.jcu.cz/o-univerzite/uredni-deska

 

Samosprávné akademické a další orgány

Samosprávné akademické orgány

 • Akademický senát
 • Rektor
 • Vědecká rada
 • Rada pro vnitřní hodnocení
 • Disciplinární komise

Další orgány

 • Správní rada
 • Mezinárodní rada
 • Kvestor

Bližší informace o samosprávných akademických a dalších orgánech JU a jejich aktuálním personálním obsazení jsou k dispozici ZDE.

 

Řízení ke jmenování profesorem, habilitační řízení

Fakulty oprávněné provádět
ve vybraných oborech řízení
ke jmenování profesorem

 

 • Fakulta rybářství a ochrany vod
 • Filozofická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta
 • Teologická fakulta
 • Zdravotně sociální fakulta
 • Zemědělská fakulta

Fakulty oprávněné provádět
ve vybraných oborech habilitační řízení

 

 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta rybářství a ochrany vod
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta
 • Teologická fakulta
 • Zdravotně sociální fakulta
 • Zemědělská fakulta

Informace o zahájených, ukončených a zastavených řízeních ke jmenování profesorem a habilitačních řízeních na JU jsou k dispozici ZDE.
Seznam oborů, ve kterých jsou fakulty JU oprávněny konat daná řízení je k dispozici ZDE.

 

Náhradní doručování písemností

Nedoručená rozhodnutí vydaná Rektorátem JU si může adresát vyzvednout na Útvaru pro studijní činnost (místnost 03 038) ve 3. patře budovy Rektorátu a Filozofické fakulty JU, Branišovská 31a, České Budějovice (oznámení o náhradním doručení písemností vydaných Rektorátem JU jsou k dispozici ZDE).