Zasedání Akademického senátu JU

Úterý 7 březen 2017 14:00

Program:

Mandátní záležitosti, přivítání nových členů AS JU.
Návrh Stipendijního řádu JU.
Návrh Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků na JU.
Návrh Volebního řádu AS JU.
Návrh Statutu FROV JU.
Návrh Jednacího řádu VR FROV JU.
Volební komise pro volby do AS JU.
Studentská komora AS JU.
Informace z Rady vysokých škol.
Různé.


Pravidelná jednání Akademického senátu JU jsou přístupná všem studentům a zaměstnancům. 

Kde
zasedací místnost Rektorátu JU, Branišovská 31a, 3. poschodí, č. dv. 03 003.
Jméno kontaktu
doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.,
Přidat událost do kalendáře
iCal

Naše fakulty

Více o našich fakultách