Psychotalks

Středa 21 únor 2018 18:00

Přednáška speciální pedagožky Jany Jarošové na téma Rozvíjení dětí s Downovým syndromem.

Downův syndrom je nejobvyklejší vrozená chromozomální anomálie. Dochází k ní nejčastěji při splynutí vajíčka a spermie, kdy hned v prvotní buňce zůstane chromozom navíc a každá další buňka pak pokračuje v dělení již s touto vadou. 
Nadbytečný chromozom v každé buňce způsobuje disharmonii organismu a  odlišný a pomalejší vývoj buněk i celého jedince.  Má také na svědomí některé typické rysy či zdravotní komplikace, ale i mentální opoždění různého stupně. Každý jedinec se však s tímto genetickým znevýhodněním vyrovná po svém, každý jedinec je osobnost a unikát.
Děti s Downovým syndromem se oproti svým vrstevníkům častěji potýkají s některými zdravotními komplikacemi, například se srdečními vadami, zhoršenou funkcí štítné žlázy, respiračními nemocemi, sníženou imunitou, poruchami zraku a sluchu a dalšími zdravotními komplikacemi. 
Více informací o tomto syndromu naleznete zde.

Jak pečovat o děti s tímto syndromem a jak je rozvíjet se dozvíte v této velmi zajímavé přednášce. 

Kde
Studentský klub Kampa
Přidat událost do kalendáře
iCal

Naše fakulty

Více o našich fakultách