Konference zootechnika 2018

Čtvrtek 14 červen 2018 15:00

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity a Česká společnost hipologická pořádají dne 14. června 2018 konferenci mladých vědeckých pracovníků „ZOOTECHNIKA 2018“

Konference je určena pro prezentaci výsledků vědecko-výzkumné práce studentů doktorských studijních programů se zaměřením na problematiku chovu zvířat.

Konference je podpořená projektem GAJU 019/2016/Z Délka prezentací výsledků jednotlivých příspěvků je stanovena na 20 min., včetně diskuze. Konference je přístupná chovatelské veřejnosti.

Program:

Zahájení:   9.00 hod.

1.

9,05 Kulhání jako limitující faktor reprodukce skotu Vobr, J., Maršálek, M., Kvapil, P., Moravová, I.

2.

9,25 Vliv rozdílu teplotního maxima a minima na užitkovost dojnic plemene holštýn Navrátil, S., Falta, D.

3.

9,45 Extrudovaný len ve výživě plemenných býků Znoj Novotná, B., Kouba, J., Kyryanová, A., Lád, F.

4.

10,05 Srovnání vlivu pracovního zatížení na jezdecké a zápřahové koně plemene lipický kůň v NŽ Topolčianky Kumble, K., Kyryanová, A., Maršálek, M.

5.

10,25 Zhodnocení hřebců linie Ladykiller v chovu českého teplokrevníka podle skokové výkonnosti potomků Kubíková, Z., Jiskrová, I.

6.

10,45 Zhodnocení hřebců českého teplokrevníka podle výkonnosti dcer Kubištová, B., Jiskrová, I.

7.

11,05 Zhodnocení soutěží všestrannosti v ČR Fikesová, V., Sobotková, E., Jiskrová, I.

8.

11,25 Komparácia športovej výkonnosti a odhadovanej rodokmeňovej hodnoty Ivančíková, M., Halo, M., Mlyneková, M., Horná, M., Hrdá, A.

9.

11,45 Hodnocení vlivu vybraných faktorů na intenzitu výskytu gastrointestinálních helmintů u koní Baštýřová Brutovská, A., Čoudková, V., Maršálek, M.

10.

12,05 Produkce a kvalita kozího mléka v České a Slovenské republice Strnad, L., Kyryanová, A., Čoudková, V., Baštýřová Brutovská, A., Margetín, M., Maršálek, M., Vejčík, A.

11.

12,25 Dynamika změn motility spermatu beranů v připouštěcí sezóně Kyryanová, A., Strnad, L., Čoudková, V., Kumble, K., Křížková, J., Znoj Novotná, B., Vazdová, P., Maršálek, M., Vejčík, A.

12.

12,45 Eliminace čmelíka kuřího (Dermanyssus Gallinae) pomocí esenciálních olejů Rádsetoulalová, I., Lichovníková, M.

13.

13,05 Efektivita a rentabilita přikrmování selat do odstavu Řezáč, M., Kernerová, N., Matoušek, V.

14.

13,25 Produkční ukazatele u hybridní kombinace prasat (LW x L) x Pn Komosný, M., Kernerová, N., Matoušek, V.

 

Vyhodnocení:   14,00 hod.

Závěr:              14,15 hod.

Přidat událost do kalendáře
iCal

Naše fakulty

Více o našich fakultách