Strategie a rozvoj

Útvar pro strategii a rozvoj zajišťuje koordinaci vypracování strategických a dalších dokumentů, které jsou stanoveny jako povinné zákonem 111/1998 Sb. nebo jsou nezbytné pro získání finančních prostředků, popřípadě jsou pro univerzitu zapotřebí z jiných důvodů. Jedná se především o Strategické záměry a jejich aktualizace, Výroční zprávy, Institucionální plány, Centralizované rozvojové programy. Útvarová činnost je přímo závislá na meziresortní spolupráci v rámci celé univerzity.  

Útvar poskytuje administrativní a technickou podporu chodu agendy Správní rady JU. Také zabezpečuje a rozvíjející agendu procesního  řízení za účelem zefektivnění chodu agend na univerzitě.

Útvarovým cílem je vykonávat svěřenou činnost v profesionální kvalitě a s odpovídající přidanou hodnotou, která k moderní univerzitě  patří, to vše při minimálním administrativním zatížení fakult a jiných součástí univerzity.

Více o činnosti útvaru naleznete ZDE

Mohlo by vás také zajímat

Mise a vize Útvaru pro strategii a rozvoj
Podpora pro JU

Strategické dokumenty JU

 

  Jsme tu pro Vás

   Kontakty na pracovníky Útvaru pro strategii a rozvoj

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách