Mgr. Jan Cejpek

Manažer projektu

Jan Cejpek absolvoval bakalářský studijní obor Geografie pro veřejnou správu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a následně magisterské studium na katedře Sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy. Jako projektový manažer Útvaru projektového JU působí od května roku 2019, kde se v současné době podílí na realizaci projektů Rozvoj JU – ERDF, Rozvoj – ERDF IISLNO.