Vedení Jihočeské univerzity

Rektor:

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
tel.: 389 032 001
e-mail: rektor@jcu.cz

Prorektoři:

prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.
- pro vědu a výzkum, statutární zástupce rektora
tel.: 389 032 006, 389 032 020
e-mail: prorektor-veda@jcu.cz

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
- pro studium
tel.: 389 032 004, 389 032 021
e-mail: prorektor-studium@jcu.cz

doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.
- pro zahraniční vztahy
tel.: 389 032 007, 389 032 029
e-mail: prorektor-zahranici@jcu.cz

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
- pro vnitřní hodnocení
tel.: 389 032 008
e-mail: prorektor-hodnoceni@jcu.cz

prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.
- pro rozvoj
tel.: 389 032 239
e-mail: prorektor-pro-rozvoj@jcu.cz

Kvestorka:

Ing. Jiřina Valentová
tel.: 389 032 002
e-mail: kvestor@jcu.cz