Zápis o volbě předsedy 10.1.2001

text/html — 1 KB

Obsah souboru

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">
<HTML>
<b><HEAD>
<TITLE>edsedy.rtf</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Zᰩs o volb젰?dy Senᴵ Jiho襳k頵niverzity vȥsk?d쪯vic, konan頤ne 10.1. 2001.<p>
</b><b><p>
</b>Na ustavujm zasedᮭ nov젺volen騯 senᴵ bylo p?no 24 senᴯr?5 zvolen?mluvil se Dr. Podlaha.<p>
Senᴯ?vrhli 费?ndidᴹ na p?du, Dr. Ka?n騯, Dr. Novotn騯, doc. ?vejdu a doc. Zrzav騯. Ka?d?didᴹ se p?avil a sezn᭩l senᴯry se sv?gramem.<p>
Volba prob쨬a dle volebn a jednac ?Akademick騯 senᴵ JU. Vprvnkole zali kandidᴩ nᳬeduj po费 hlas?;p>
<p>
doc. ?vejda      8<p>
doc. Zrzav? 7<p>
Dr. Novotn?6<p>
Dr. Ka?n?    3<p>
<p>
Do druh騯 kola postoupili doc. ?vejda a doc. Zrzav?ty zan?as?druh魠kole byly nᳬeduj:<p>
<p>
doc. Zrzav?15<p>
doc. ?vejda       9<p>
<p>
Jako skrutᴯ?acovali Mgr. Tietz a Mgr. S?<p>
<p>
Kvalifikovanou v촹inou hlas?  p?dou senᴵ zvolen <b>doc. RNDr. Jan Zrzav?</b>.<p>
<p>
Volbu ? a zᰩs zpracoval<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
RNDr. Jan Kopeck?.<p>
P?da volebnomise<p>
<p>
<p>
</BODY>
</HTML>

Naše fakulty

Více o našich fakultách