Zpráva pro tisk z 19. zasedání SpR JU - 6.5.2004


Zpráva pro tisk z 19. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Dne 6. 5. 2004 se sešla na svém 19. zasedání Správní rada Jihočeské univerzity.

Jednání zahájil předseda SpR JU Ing. Vl. Jandík, který sdělil, že po projednání s rektorem JU prof. PhDr. Václavem Bůžkem, CSc., byl s účinností od 1.3.2004 jmenován novým tajemníkem SpR JU Bc. Tomáš Klimpera, referent vnějších vztahů Rektorátu JU. Členové SpR JU při této příležitosti vyjádřili odvolané tajemnici SpR JU Mgr. A. Augustinové své poděkování za spolupráci.

SpR JU dále projednala otázku inovace Statutu (volebního a jednacího řádu) SpR JU, který bude po zapracování připomínek jednotlivých členů SpR JU předložen k podpisu ministryni školství, mládeže a tělovýchovy.

SpR JU dále projednala v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., Výroční zprávu o činnosti JU v roce 2003, Výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2003, Rozpočet JU v roce 2004, aktualizaci Dlouhodobého záměru JU na rok 2005 a bilanční zprávy z resortů vědy a výzkumu, studia a zahraničí. Bylo konstatováno, že stav podfinancování potřeb vysokého školství i nadále přetrvává.

Na základě návrhu předloženého rektorem JU udělila Správní rada JU předchozí písemný souhlas podle zákona č. 111/1998 Sb.: k bezúplatnému převodu majetku dle § 2 odst. 7 zákona č. 569/1991 Sb. a dále k prodeji nemovitého majetku ve vlastnictví JU.

V Českých Budějovicích dne 10. 5. 2004

Ing. Vladimír Jandík v.r.
předseda Správní rady JU