Zpráva pro tisk z 20. zasedání SpR JU - 21.10.2004

 

Zpráva pro tisk z 20. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 21. října 2004 se v „Modrém salonku“ na Zámku v Nových Hradech, kde sídlí Ústav fyzikální biologie Jihočeské univerzity, uskutečnilo 20. zasedání Správní rady JU. Na uzavřené části zasedání byly projednány návrhy na bezúplatné převody pozemků, které ke své hospodářské a výukové činnosti využívá Školní zemědělský podnik JU a Zemědělská fakulta JU. Pozemky, které byly do současné doby ve správě Pozemkového fondu ČR budou na základě rozhodnutí Správní rady JU a v souladu s § 2 odst. 7 zákona č. 569/1991 Sb. bezúplatně převedeny na JU. Uzavřené části zasedání Správní rady JU se zúčastnil rovněž rektor JU prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., který přítomné seznámil s prioritami rozvoje JU v akademickém roce 2004/2005. Základní úkoly v oblasti optimalizace struktury JU byly následně diskutovány i na rozšířeném zasedání Správní rady JU, kterého se zúčastnili rovněž prorektoři JU, děkani a ředitelé jednotlivých součástí JU, předseda Akademického senátu JU a ředitel Kolejí a menz JU. Mezi nejdůležitější úkoly, kterým členové Správní rady JU i členové vedení a kolegia rektora JU vyjádřili svoji podporu patří:

  • příprava strukturovaného studia učitelství na Pedagogické fakultě JU (s horizontem předložení akreditačních materiálů v roce 2006)
  • přenesení těžiště tvůrčí činnosti na Pedagogické fakultě JU zejména do široké škály pedagogických a psychologických věd a oborových didaktik
  • zahájení diskuse o vhodném umístění některých aplikovaných oborů Pedagogické fakulty JU (zejména informatiky a matematiky) ve struktuře JU
  • změna vnitřní struktury Zemědělské fakulty JU - vytvoření třech sekcí (pracovně nazvaných „živočišná“, „rostlinná“, „ekonomická“), ve kterých budou seskupeny katedry podle příbuzné povahy vědních oborů; během dvou akademických roků, kdy musí dojít ke zpevnění kvalifikační struktury, se fakulta postupně připraví na vydělení ekonomických oborů a na vytvoření samostatného ústavu ekonomických studií.
  • vzhledem k zisku dalších nových akreditací (archeologie, archivnictví, historie), bude kolem Historického ústavu JU krystalizovat jádro budoucí humanitně zaměřené fakulty JU, o jejímž názvu se bude ještě diskutovat („historická“, „filozofická“, „humanitní“); předpokládá se postupná integrace některých dalších oborů (bohemistika).

Dále byly diskutovány otázky možného rozvoje celoživotního vzdělávání na JU, možnosti vytvoření nadačního fondu pro rozvoj JU a problematika dalšího rozvoje veřejného a soukromého vysokého školství v Jihočeském kraji.

V Českých Budějovicích dne 25. 10. 2004                                                                                     

Ing. Vladimír Jandík v.r.
předseda Správní rady JU