7. 11. 2017/Katedra informatiky Pedagogické fakulty JU pořádá soutěž Bobřík informatiky

Pod sloganem „Zapoj hlavu“ byl 6. října na školách po celé republice zahájen Bobřík informatiky. Jde o on-line soutěž, která testuje schopnosti žáků základních a středních škol řešit otázky z oblasti algoritmizace, porozumění informacím, optimalizace a z dalších informatických témat. Pořadatelé chtějí formou soutěže poukázat na nutnost změny zaměření školního předmětu informatika od pouhého klikání v počítači, prohlížení internetu a ovládání kancelářských programů k tvořivé práci s digitálními technologiemi, porozumění světu počítačů, k robotice a programování. Současně se snaží pro obor nadchnout děti a to se daří. Akce potrvá do příštího týdne.

Soutěž je určena žákům od čtvrtých tříd základních škol až po maturitní ročníky škol středních. „Testování probíhá on-line formou přímo v počítačových učebnách ve školách. Žáci mají k dispozici čtyřicet minut, během nichž odpovídají na patnáct otázek,“ upřesňuje vedoucí katedry informatiky Pedagogické fakulty JU Jiří Vaníček, jehož katedra ve spolupráci s partnery soutěž pořádá. Doplňuje, že letos se koná desátý ročník soutěže a čeká se největší zájem v historii. „O testování je mezi žáky velký zájem. Soutěž jsme proto rozdělili do dvou týdnů oproti minulým ročníkům, kdy probíhala v jednom týdnu,“ doplňuje Vaníček. Dodává, že vloni se soutěže zúčastnilo přes 71 tisíc českých žáků, což ČR zařadilo na 5. místo na světě mezi cca 50 zeměmi, které tuto informatickou soutěž pořádají.

Žáci při soutěži řeší různě zaměřené informatické úlohy. Například kódují či dešifrují zprávy, hledají nejkratší cesty, posuzují informace skryté v diagramech nebo odpovídají na otázky týkající se autorských práv a elektronické bezpečnosti. Soutěž je rozdělena do pěti věkových kategorií, soutěžní otázky jsou přizpůsobené věku žáka. „Potěšitelné je, že to není soutěž pro kluky. Mezi soutěžícími je 47 % dívek,“ doplňuje Vaníček.

Jako přípravu na soutěž mohou školy celoročně využívat archiv soutěžních otázek z minulých ročníků. Tím je umožněno, aby se tyto úlohy staly součástí běžné školní výuky. „Soutěž využíváme na druhou stranu i my při výchově nových učitelů. Naši studenti kontrolují a ladí znění úloh, programují je, pomáhají s organizací či zkouší úlohy vymýšlet. Doktorandi využívají data ze soutěže pro výzkumy z oblasti didaktiky informatiky", dodává Jiří Vaníček.

Soutěž sleduje naplnění jednoho z cílů vládní Strategie digitálního vzdělávání a současně testuje chystaný nový vzdělávací obsah školního předmětu informatika. Výhledově by tak měla podoba výuky informatiky na školách dostat jinou podobu než dosud.

Bližší informace o soutěži jsou na www.ibobr.cz

 

Kontakt:

Doc. Jiří Vaníček, vedoucí katedry informatiky Pedagogické fakulty JU, tel.: 736 734 333, e-mail: vanicek@pf.jcu.cz

Mgr. Dagmar Dvořáková, tisková mluvčí JU, tel.: 389 032 160, 724 347 949, e-mail: dvorakovad@jcu.cz

 

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách