6. 2. 2017/¨Výstava na TF JU představuje Mistra Jana Husa trochu jinak

Málokterá postava českých dějin se dočkala tolika interpretací jako Mistr Jan Hus. Zná ho každý Čech a většina z nás by ho označila za jednu z největších postav českých dějin. Přesto je všeobecné povědomí o Husovi často vágní a povrchní, někdy až historicky zkreslené. Výstava na Teologické fakultě JU ukazuje, jak mnohostranně je Hus vnímán.

Aby lidé v běžné populaci studovali Husova díla je takřka nemožné. Jsou psána latinsky nebo česky. Latinu běžná populace neumí a čeština od doby Husa prošla obrovským vývojem, který studium znesnadňuje.

Málokterá postava českých dějin se dočkala tolika interpretací právě jako Mistr Jan Hus. Zná ho každý Čech a většina z nás by ho označila za jednu z největších postav českých dějin. Přesto je všeobecné povědomí o Husovi často vágní a povrchní, často dokonce historicky zkreslené, vystavěné na stereotypním přejímání názorů. To je dané mimo jiné také tím, že aby lidé v běžné populaci studovali Husova díla, je takřka nemožné. Jsou psána latinsky nebo česky. Latinu běžná populace neumí a čeština od doby Husa prošla obrovským vývojem, který studium znesnadňuje.

Výstavu není velká, tvoří ji 12 interpretací, která představují Husa v různém světle tak, jak byl po staletí různými autory vnímán. Je zde prezentován například jako zatvrzelý kacíř, jako světec, jako český nacionalista či mučedník. Vyobrazení jsou vytvořena s nadsázkou a s pomocí aluzí na slavná výtvarná a fotografická díla.

Výstava „Za koho mne máte? K 600 letům Husova druhého života“ byla vytvořena ke kulatému výročí Husovy smrti, které se připomínalo minulý rok. Výstava již byla prezentována v Praze, Teplicích a Náchodě, nyní ji mají možnost vidět také Budějovičáci. Autory jsou Dan Török a Anna Macková.

Výstavu je možné navštívit v pracovní dny do konce února v budově Teologické fakulty v Kněžské ulici č. 8 (v prvním patře). Vstup je zdarma.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
tisková mluvčí JU
tel.: 389 032 160, 724 347 949
e-mail: dvorakovad@jcu.cz

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách