29. 2. 2016/Odborníci z Jihočeské univerzity a Biologického centra Akademie věd odstartují již šesté pokračování přednášek pro veřejnost

Jihočeská univerzita a Biologické centrum Akademie věd od března zahájí další cyklus popularizačních přednášek pro veřejnost. Jedná se již o šesté pokračování v řadě. Tak jako v předešlých cyklech budou odborníci z obou institucí hovořit o zajímavých tématech ze světa vědy, výzkumu a bádání. Přednášky startují v úterý 1. března a budou pokračovat následující tři měsíce vždy v úterý v 15 hodin ve studentském kostele v ulici Karla IV. č. 22 v Českých Budějovicích.

Cílem přednášek je poskytnout vhled do určité problematiky nebo přiblížit nějakou zajímavost. Přednášky jsou určené pro širokou veřejnost, čemuž je přizpůsobena i forma prezentace. Odborníci téma přibližují tak, aby bylo přístupné i úplným laikům. Jak sám název napovídá, přednášky trvají přibližně 30 minut, po skončení následují dotazy posluchačů. Cyklus přednášek se poprvé představil na podzim 2013, pokračuje tak již čtvrtý rok. Za tuto dobu si již našel věrné posluchače. Přednášky navštěvují zájemci z řad široké veřejnosti, mimo jiné také studenti středních škol a univerzity. Vstup na přednášky je zdarma.

Tento cyklus přinese zajímavá témata z oblasti přírodních, společenských a zdravotních věd. Návštěvníci se například dozvědí, zda selháváme v ochraně přírody, jak vnímáme eutanázii, jak se daří navracet původní plemena (divoké koně, zubry a pratury) zpět do volné přírody nebo jak do našich životů zasahují sociální sítě.  

 

Přednášky:
1. 3. Jak se stravují školáci u nás a ve světě? Jan Moudrý
8. 3. Selháváme v ochraně přírody? Lukáš Čížek
15. 3. Je eutanázie selháním či řešením problémů současného zdravotnictví? Pohled na eutanázii očima ředitele hospice; Robert Huneš
22. 3. Velcí a divocí jsou zpět - zubři, pratuři a divocí koně v české přírodě; Miloslav Jirků
29. 3. Ještě dnes buď větším egoistou! O konzumní povaze naší doby; Salim Murad
5. 4. Od interakce světla s hmotou k fotosyntéze; Milan Durchan
12. 4. Etická výchova v neetické společnosti; Ludmila Muchová
19. 4. Hospodaření v krajině a klima – je čas na změnu? Jana Macková
26. 4. Sýry ve výživě člověka; Eva Samková
3.5. DNA Barcoding aneb čárový kód pro Matku Přírodu; Martina Žurovcová
10. 5. Sociální sítě; Bedřich Jetelina

 

Anotace přednášek a informace o přednášejících najdete na webu: www.jcu.cz/o-univerzite/media-a-propagace/akademicke-pulhodinky. 

 

Kontakt:

Mgr. Daniela Procházková, referentka publicity, Biologické centrum AV ČR, tel. 387 775 064, 778 468 552, e-mail: daniela.prochazkova@bc.cas.cz

Mgr. Dagmar Dvořáková, PR manažerka, útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity, tel.: 389 032 160, 724 347 949, e-mail: dvorakovad@jcu.cz

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách