17. 5. 2016/Uchazeči mají zájem studovat na Jihočeské univerzitě

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích dosud zaevidovala pro nadcházející akademický rok 10 350 přihlášek ke studiu. Zájemci se hlásili do bakalářských a navazujících magisterských oborů všech osmi fakult univerzity. Číslo to není konečné. Do 20. května přijímá do navazujících magisterských programů přihlášky ještě Přírodovědecká fakulta. Současně dobíhá také registrace na poslední chvíli došlých přihlášek. Nejvíce přihlášek uchazeči zaslali na Pedagogickou, Zdravotně sociální a Ekonomickou fakultu. Tyto fakulty patří v rámci Jihočeské univerzity k největším a tradičně je o ně mezi uchazeči o studium také největší zájem.

„Počet přihlášek, které Jihočeská univerzita přijala, svědčí o tom, že uchazeči mají o studium u nás zájem. Mezi zájemci o studium jsou nejen čerství maturanti, ale tím, že máme i pestrou nabídku oborů, které lze studovat dálkově, tak je zde i početná skupina těch, kteří již pracují a chtějí si rozšířit svoji kvalifikaci nebo mají zájem získat znalosti z oboru, který dosud pro ně byl jen koníčkem,“ sdělil Petr Bauman, prorektor pro studium JU.

Minulý rok Jihočeská univerzita přijala přes 11 tisíc přihlášek, jedná se tak o mírný pokles, který je však očekávaný vzhledem k početně slabším absolventským ročníkům středních škol.

Pro akademický rok 2016/2017 Jihočeská univerzita přijme na základě Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanovených limitů počtu financovaných studentů do prvních ročníků bakalářského studia téměř dva a půl tisíce a do navazujícího magisterského studia kolem osmi set nejúspěšnějších uchazečů.

Přijímací řízení se na Jihočeské univerzitě koná v červnu. Podmínky přijímacího řízení mají fakulty nastaveny odlišně. Některé fakulty přijímají uchazeče na základě studijních výsledků ze střední školy, další využívají například fakultních testů a testů SCIO, některé také talentových a ústních zkoušek.

Pro nadcházející akademický rok se uchazečům rozšířila na Jihočeské univerzitě nabídka oborů. Zemědělská fakulta nově nabízí navazující magisterský obor Zemědělská a dopravní technika, který se bude vyučovat v denním studiu. Přírodovědecká fakulta rozšířila akreditaci bakalářské Mechatroniky, která se doposud nabízela pouze v denní formě studia. Nyní ji bude možné studovat i dálkově, což ocení především odborníci z praxe, kteří si chtějí doplnit vzdělání.    

Jihočeská univerzita má osm fakult, které nabízí široké spektrum studijních programů. Zájemci o studium mohou vybírat ze společenských, ekonomických, humanitních, přírodních a zdravotnických oborů. V současné době na Jihočeské univerzitě studuje přes 11 tisíc studentů, kteří navštěvují více než 200 studijních oborů.

 

Přehledy:  

Počet přihlášek podle jednotlivých fakult    

Fakulta Podané přihlášky
Ekonomická 1906
Filozofická 730
Pedagogická 2985
Přírodovědecká 773
Rybářství a ochrany vod 145
Teologická 661
Zdravotně sociální 2256
Zemědělská 894
Celkem 10350

 

Nejpoptávanější obor na fakultě

Fakulta Obor Typ            Počet přihlášek
Ekonomická Obchodní podnikání Bc. 417
Filozofická Bohemistika - Anglický jazyk a          literatura Bc. 55
Pedagogická Učitelství pro MŠ Bc. 409
Přírodovědecká Biologie Bc. 252
Rybářství a ochrany vod Rybářství Bc. 76
Teologická Pedagogika volného času Bc. 203
Zdravotně sociální Fyzioterapie Bc. 317
Zemědělská Zootechnika Bc. 157

 

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
Email: dvorakovad@jcu.cz

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách