12. 1. 2016/Akademický senát Jihočeské univerzity ani ve druhé volbě kandidáta na rektora nezvolil

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v úterý 12. ledna 2016 na svém zasedání volil rektora JU pro funkční období 2016-2020. Senát volil ze tří kandidátů, kterými byli současný rektor JU prof. Libor Grubhoffer, prof. Václav Bůžek z Filozofické fakulty a prof. Dalibor Štys z Fakulty rybářství a ochrany vod. Volba probíhala tajným hlasováním. Do druhého kola postoupili prof. Libor Grubhoffer a prof. Václav Bůžek. Ani jeden z kandidátů nezískal ve druhém a třetím kole nadpoloviční většinu hlasů. Ve třetím kole oba kandidáti získali stejný počet hlasů – 19. Rektor pro funkční období 2016-2020 nebyl ani ve druhé volbě zvolen.

Rektora Jihočeské univerzity volí Akademický senát JU, který má 40 členů tvořených zástupci všech osmi fakult univerzity. Každá fakulta je v senátu zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty. Nový rektor je zvolen, pokud pro něj hlasuje minimálně 21 senátorů. Ve třech proběhlých kolech se tak dnes nestalo. Z tohoto důvodu vyhlásil Akademický senát JU třetí volbu. Ta se bude konat 8. února 2016.

 

Harmonogram třetí volby

úterý 12. 1. 2016                            - vyhlášení volby

do pondělí 18. 1. 2016 do 12 hodin   - podávání návrhů kandidátů

pondělí 25. 1. 2016 ve 12 hodin        - zveřejnění seznamu kandidátů souhlasících s kandidaturou

do pátku 29. 1. 2016 do 12 hodin     - možnost vznesení připomínek k navrženým kandidátům

středa 3. 2. 2016 ve 14 hodin           - shromáždění akademické obce, představení kandidátů

pondělí 8. 2. 2016 ve 14 hodin          - zasedání Akademického senátu JU, volba kandidáta na funkci rektora

 

Harmonogram a podmínky volby jsou k dispozici na: www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/senate/volba-kandidata-na-funkci-rektora-ju-pro-obdobi-2016-2020

Mandát stávajícímu rektorovi prof. Liboru Grubhofferovi končí 31. 3. 2016.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
E-mail: dvorakovad@jcu.cz

Naše fakulty

Více o našich fakultách