1. 2. 2016/Na Jihočeské univerzitě se studenti školí, jak překládat a tlumočit pro firmy

Co obnáší práce překladatele a tlumočníka, jaká specifika má právní a obchodní jazyk, čím se odlišuje evropské a národní právo či na jaká úskalí mohou překladatelé a tlumočníci narazit při použití odborné terminologie? Tato a další témata spojená s překládáním a tlumočením čekají na účastníky intenzivního studijního programu „Národní právní řády a podnikové právo v EU: překlad a tlumočení v rozmanitosti“, který od pondělí 1. února 2016 probíhá na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Programu se účastní 35 studentů a učitelů ze sedmi evropských zemí. Akce potrvá do 12. února.

Cílem setkání je studentům prakticky ukázat, co obnáší práce tlumočníka a překladatele pro firmy, jak se liší překládání a tlumočení obecného jazyka od toho odborného nebo jaká specifika má podnikové právo v různých zemích EU. Současně si studenti rozšíří své jazykové kompetence.

Program pořádá ústav romanistiky Filozofické fakulty JU s dalšími šesti evropskými akademickými pracovišti -  Jihobretaňskou univerzitou v Lorientu ve Francii, Univerzitou Vigo ve Španělsku, Polytechnickým institutem v Portu v Portugalsku, Vysokou školou Ventspils v Lotyšsku, Technickou univerzitou v Bukurešti v Rumunsku a Prešovskou univerzitou na Slovensku, se zástupci ze soukromého sektoru, zejména se zástupci překladatelských agentur a advokátních kanceláří. Do programu se například zapojí i zástupci Česko-francouzské obchodní komory, Evropské komise či národního podniku Budvar České Budějovice. S odborníky ze zahraničí budou studenti a učitelé v kontaktu prostřednictvím videokonferencí.

Kurz nabídne účastníkům přednášky, kulaté stoly, workshopy a semináře s nácvikem překladatelských a tlumočnických technik. Pracovními jazyky jsou francouzština a angličtina. Setkání je podpořeno z grantu evropského programu ERASMUS+. Záštitu nad akcí přijal primátor města České Budějovice Jiří Svoboda a rektor Jihočeské univerzity Libor Grubhoffer.

 

Kontakt:

JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D., ústav romanistiky Filozofické fakulty JU, tel.: 723 356 689,  e-mail: petru@ff.jcu.cz

Mgr. Dagmar Dvořáková – PR manažerka, útvar vnějších vztahů a komunikace JU, tel.: 724 347 949, e-mail: dvorakovad@jcu.cz

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách