7. 4. 2015/Filozofická fakulta JU spoluorganizuje krajské kolo největší dějepisné soutěže pro studenty gymnázií

Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity se také v letošním roce podílí na organizaci a průběhu krajského kola největší dějepisné soutěže určené studentům gymnázií. Letos proběhne již 24. ročník této soutěže.

Krajské kolo se koná  ve středu 8. dubna 2015 od 10 hodin v aule Jihočeské univerzity a zúčastní se ho tříčlenná družstva ze 13 jihočeských gymnázií. Každé gymnázium mohou reprezentovat pouze tři nejlepší studenti. Na organizaci akce spolupracuje Historický ústav Filozofické fakulty JU s českobudějovickým Gymnáziem Jírovcova. Soutěž bude ve všech krajích zahájena v 10 hodin, studenti dostanou zadání na jehož vypracování mají 60 minut. Po vypracování testů bude následovat vyhodnocení, výsledky krajského kola budou známy v odpoledních hodinách.

V loňském roce se do této soutěže zapojilo celkem 208 českých a 49 slovenských gymnázií.

„Dějepisná soutěž pro studenty gymnázií patří k tradičním a velmi prestižním setkáváním, při kterých si poměřují své znalosti vážní zájemci o historii. Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity se již podruhé ujal s velkým potěšením spolupořadatelství krajského kola tohoto klání, protože spolupráci s učiteli dějepisu a jejich studenty na jihočeských gymnáziích považuje za jednu ze svých strategických priorit. Pracovníkům Historického ústavu je potěšením, že mohou talentované mladé dějepisce nejen přivítat na akademické půdě, po soutěži s nimi besedovat, ukázat jim knihovnu, ale také odpovědět na jejich zvídavé otázky, které se týkají možnosti studia historie na naší Filozofické fakultě,“ upřesňuje ředitel Historického ústavu Filozofické fakulty JU prof. Václav Bůžek.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
Email: dvorakovad@jcu.cz

Naše fakulty

Více o našich fakultách