14. 1. 2015/Jihočeská univerzita pořádá 16. 1. Den otevřených dveří

Brány Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se po roce opět otevřou zájemcům o studium a návštěvníkům z řad široké veřejnosti. Do celodenní akce se zapojí všech osm fakult univerzity. Ty budou informovat nejen o možnostech studia na univerzitě, ale současně představí své zázemí i univerzitní vědu a výzkum. Den otevřených dveří se koná v pátek 16. ledna 2015.

„Den otevřených dveří pro nás představuje jedinečnou příležitost, jak se můžeme prezentovat zájemcům o studium. Vítáme také širokou veřejnost, která si může prohlédnout zázemí jednotlivých fakult a univerzitní kampus. Akci pořádáme tradičně jednou za rok a věříme, že o ni bude jako v minulých letech velký zájem,“ upřesňuje rektor Jihočeské univerzity Libor Grubhoffer.

Jihočeská univerzita pro návštěvníky připravila pestrý program. Poskytne nejen informace o studijních oborech a přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016, ale zpřístupní také zázemí jednotlivých fakult. Pro dotazy budou k dispozici vyučující i studenti. Zájemci mohou využít také doprovodného programu. Ten zahrnuje ukázky práce v laboratořích a na odborných pracovištích, workshopy a hry. Zájemci si například vyzkouší, co obnáší práce manažera supermarketu, seznámí se s prací archeologů a biologů, budou moci využít rad odborníků na fyzioterapii či si nechat změřit krevní tlak, obsah tuku v těle a cholesterol. Chybět nebudou také velmi oblíbené ukázky živých zvířat, například raků, akvarijních ryb, hadů a rypošů. Kdo se bude chtít zapojit do programu osobně, může si vyzkoušet například senzorické hodnocení brambor nebo si nechat změřit kvalitu vlastní donesené pitné vody. Program obohatí velké množství přednášek, které představí univerzitní vědu a výzkum.  

Letos poprvé se v rámci dne otevřených dveří představí také Akademická knihovna sídlící v kampusu, která patří k nejmodernějším v České republice. Komentované prohlídky začínají v 10 a 13 hodin.

Čas zahájení se u jednotlivých fakult liší, většina z nich program zahájí v 9 hodin. Akce bude probíhat do pozdních odpoledních hodin.

Fakulta Ekonomická, Filozofická, Přírodovědecká, Rybářství a ochrany vod a Zemědělská se zájemcům představí v kampusu. Teologická fakulta ve svém sídle v Kněžské ulici, Pedagogická fakulta v budově v Jeronýmově ulici a Zdravotně sociální fakulta v ulici U Výstaviště a J. Boreckého.  

Bližší informace k programu dne otevřených dveří na jednotlivých fakultách jsou k dispozici na www.jcu.cz.

 

Kontakt:
Mgr. Dagmar Dvořáková
PR manažerka
Útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity
Tel.: 389 032 160
Mobil: 724 347 949
Email: dvorakovad@jcu.cz

Naše fakulty

Více o našich fakultách