13. 3. 2015/Nová učebna jako pocta rektorce Jihočeské univerzity prof. Magdaleně Hrabánkové

V letním semestru přivítala studenty Ekonomické fakulty zrekonstruovaná učebna, která je věnována první rektorce Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích profesorce Magdaleně Hrabánkové. Na zdech učebny jsou graficky zobrazena témata, kterými se Hrabánková zabývala a která zůstala stěžejní pro Ekonomickou fakultu dodnes.

Pavilon Ekonomické fakulty s označením „F“ prochází výraznými změnami. Mezi prvními učebnami byla zrekonstruována největší posluchárna F3, která se nese v duchu fair trade. Učebna F1 je pak věnována zakladatelce Ekonomické fakulty, její první děkance a první ženě ve funkci rektora Jihočeské univerzity, profesorce Magdaleně Hrabánkové. „Profesorka Hrabánková vnesla na naši fakultu základní hodnoty týkající se udržitelného rozvoje regionu a společenské odpovědnosti. Jsme rádi, že jsme mohli touto formou vyjádřit poctu významné osobnosti, které si velice vážíme,“ uvedl děkan Ekonomické fakulty Ladislav Rolínek.

Na témata, kterými se bývalá rektorka na Jihočeské univerzitě zabývala, navazuje i současná filozofie Ekonomické fakulty. „Uvědomujeme si environmentální dopady našeho jednání a jsme odpovědní vůči společnosti a svému okolí. V minulých letech došlo například k rekonstrukci hlavní budovy Ekonomické fakulty. Díky zateplení bylo ušetřeno 300 tun oxidu uhličitého za rok, což představuje například produkci energie na topení, ohřev vody a elektřinu pro 35 průměrných domácností nebo průměrné automobilové emise 282 osob v Jihočeském kraji za jeden rok. Tato úspora přispívá ke zmírňování negativních dopadů na životní prostředí,“ doplnil děkan Rolínek.

Modernizace Ekonomické fakulty bude pokračovat. Další učebny budou postupně věnovány významným jihočeským osobnostem z podnikatelského prostředí, kterými byli například Vojtěch Lanna, Josef Hardtmuth nebo bratři Zátkové.

Studenti Jihočeské univerzity tímto dostávají možnost nahlížet na ekonomická témata v širších souvislostech, což potvrzuje i výrok Magdaleny Hrabánkové na stěně nové učebny: „V rozvoji území se prolínají velmi různorodé prvky environmetálního, společenského a hospodářského charakteru, jejichž řešení vyžaduje komplexní pojetí a interdisciplinární přístup.“

 

Kontakt:
Ing. Petr Štumpf
PR manager Ekonomické fakulty JU
tel.: 387 772 449
mobil: 776 732 662
e-mail: pstumpf@ef.jcu.cz

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách