12. 3. 2015/Letní škola Fakulty rybářství a ochrany vod JU pro studenty

Čtyřtýdenní letní školu organizuje Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro vysokoškolské studenty přírodovědně orientovaných oborů. Mezinárodní kurz se uskuteční od 29. června do 24. července 2015 ve Vodňanech, kde je hlavní sídlo fakulty. Studenti zde budou pod vedením vědeckých pracovníků ve skupinách pracovat na různě zaměřených výzkumných projektech. Laboratorní a odbornou práci doplní exkurze do rybích farem a komerčních pracovišť, například Rybářství Třeboň, či Rybářství Nové Hrady, stejně jako do nejznámějších jihočeských měst.  Cílem letní školy je propojit české a zahraniční studenty, v rámci celé letní školy proto také bude hlavním jazykem angličtina.

„Na našich internetových stránkách jsme zveřejnili dvacítku vědeckých projektů, ke kterým se studenti mohou hlásit,“ říká Otomar Linhart, děkan Fakulty rybářství a ochrany vod. „Nabízíme jim získání nových odborných znalostí a pro budoucí profesní rozvoj také vhodných kontaktů. Naše týmy pak zároveň mohou kontinuálně pracovat na svých vědecko-výzkumných činnostech bez ohledu na to, že jsou prázdniny,“ dodává s tím, že letní období je pro práci i výzkum z oblasti ryb a problematiky vod velmi vhodné.

Společně s přihláškou musejí studenti předložit také svůj životopis a motivační dopis. Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany (MEVPIS) jim následně zašle vyrozumění o přijetí přihlášky k letní škole. Vybraným studentům nabídne ubytování a další zázemí v prostorách nedávno rekonstruovaného mlýna Brokovy rodiny ve Vodňanech. Náklady na ubytování, stravu a odborný i neodborný program bude fakulta plně hradit. Mezinárodní letní škola se letos uskuteční už po osmé. Každoročně se jí účastní zhruba dvě desítky českých i zahraničních studentů.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU je nejmladší fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Mezinárodně uznávaný Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický spoluvytváří světové trendy v rybářství. Jeho výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz CENAKVA nabízí moderní zázemí, laboratoře a technologie pro studenty, vědce i podnikatele.

 

Kontakt:
Gabriela Bechynská
mediální zástupkyně
Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity
GSM: 775 038 045
E-mail: gabriela@bechynsky.cz

Naše fakulty

Více o našich fakultách